SCAA står för Swedish Council on Alcoholism and Addictions (Svenska Rådet för Alkohol- och Beroendefrågor), och det engelska namnet, som ger förkortningen, är taget därför att motsvarande organisationer finns i andra länder, t ex i Danmark: DCAA.

Allmän målsättning :
SCAA är en icke-vinstdrivande, ideell stiftelse med följande syften:
* sprida kännedom om Minnesotamodellen
* tillhandahålla litteratur
* utbildning och kurser
* förmedla kontakt och hjälp - vårdhänvisning 

=============================================================================

* Följande artiklar reas ut (artiklarna kommer att utgå varteftersom innevarande lager tar slut):
1001; 1020 (42 st); 1052 (4 st) och 1086 (2 st)

* Artnr 1078 "Att förstå de tolv stegen" - ny leverans beräknas komma under vecka 14.

=========================================================================

Kontorets telefontider

Kontorets telefontid: Måndag-torsdag kl 17.00-19.00
* Telefon: 08-640 40 70.
OBS: Om vi ej svarar vänligen lämna meddelande på telefonsvararen.

===============================================================================

 

 

 

Hemsidan uppdaterad: 2017-03-24