Medlemskap 2017 koster 300kr og betales til konto nr: 1885 12 04241

merkes : "medlem 2017". Og skriv NAVNET betalingen gjelder for.

Legg gjerne med tlfnr og e-post.