Ympäristö RAITA environment on ympäristötekniikkaan erikoistunut yritys.
Yrityksen tuotteet ja menetelmät perustuvat pitkään kokemukseen ympäristötekniikan alalla. Puhtaan veden käsittelylaitteista 1950 luvunalussa alkanut toiminta on laajentunut 1960 luvulla jätevedenpuhdistuslaitteistoihin ja1970 luvulla biologisiin wc-järjestelmiin ja 1980 luvulla kompostointiin. Toimintaan on kuulunut yksittäisten tuotteiden myymisen lisäksi aina myös kokonaismenetelmien toimitukset vaativimpiin kohteisiin.
Tänä päivänä tarjoamme asiakkaillemme pitkälle kehitettyjä ympäristötekniikan ratkaisuja haja-asutukseen jätevedenkäsittelyratkaisuiksi, wc-järjestelmiksi ja kompostointiratkaisuiksi.

Tuotteemme edustavat alan terävintä kehitystä tarjoten tehokkaita ja luotettavia menetelmiä tämän päivän tarpeisiin.