Mälarbygdens Arkitekthus producerar arkitektritade hus där vi följer marknadens utveckling i tiden för design och arkitektur.

Hänsyn tas till områdets karaktär och varje hus skall vara unikt i sin miljö.

Med hög flexibilitet specialanpassas husen utifrån kundens behov och önskemål. Vi håller en hög standard med genomgående hög kvalitet och funktion.

Våra hus uppfyller alla de krav som ställs på nya moderna hus.