Butik

I vår butik kan du köpa Samtalskort. 
Korten har många olika användningsområden inom såväl psykoterapi, utredningsarbete och grupputveckling som handledning, utbildning och personlig utveckling. 

Här kan du också beställa vår bok "Hemmasittare och vägen tillbaka" och andra publikationer.

 

OBS!

Under juli kommer vår webbshop att ha begränsad bemanning, därför kan leveranserna bli något försenade.

Under veckorna 29 och 30 kommer inga leveranser att skickas iväg.

 

Nya priser!

Pga ändrad information från Skattverket, är vi tvungna att reglera vår momssats,

vilket innebär att vi f.om nu behöver ta ut 25% moms på samtliga våra samtalskort.

 

 

Kontakta oss

Tel: 010-33 00 637

 E-post: webshop@magelungen.com

 

 

 

Känslokort inkl instruktionsbok

Ett roligt, enkelt och kreativt kommunikationssätt

Känslor med Emmo

Nallekort Orginal - för att prata om känslor

Ett klassiskt hjälpmedel för att prata om känslor.

Funky Fish Feeling

Hjälper känslor att hitta fram

Styrkekort för barn

Hjälper oss att identifiera våra inneboende styrkor

Reflexions

Words

Picture this

Signposts

Non violent communication

Styrkekort

Uppskattande gruppsamtal

Utveckla berättelser om samarbete genom 48 samtalskort med uppskattande frågor.

Bears cube

The Bears – cube!

Nallekort - för att prata om känslor

Bygger på idén om att tala om känslor är grundläggande för vårt välmående

Känslomemo med Emmo

Samtidigt som du spelar övar du på känslor.

Jag Känner mig

Består av 34 bilder som föreställer känslouttryck och sinnesstämningar.

Baby styrkekort

Kort som lyfter barnets styrkor

Sagolek

Sagans värld kan vara mystisk, rolig och spännande.

What Works?

Note to self

Symbols

Mates traits

Koalas

Uppskattande Familjesamtal

Utveckla berättelser om familjen genom 48 samtalskort med uppskattande frågor.

Nallefigurer

The Bears - figurer

Hemmasittare och vägen tillbaka

Hemmasittare och vägen tillbaka - insatser vid långvarig skolfrånvaro

Halva meningar med Emmo

Ett kortspel med halva meningar för att få igång samtal.

Age of adventure

Hjälper oss utforska våra mål

Deep Speak

Two worlds

Two worlds - då relationer upphör och föräldrar separerar

Cars 'R' Us

Uppskattande bildsamtal

Få en bra början och process på gruppsamtal med 60 samtalsbilder

Uppskattande kompissamtal

Utveckla berättelser om samarbete genom 48 samtalskort med uppskattande frågor.