Lager Zoo bygger på et forretningskonsept hvor en del av overskuddet for virksomheten går til veldedige formål hvert år. På denne måten ønsker vi å belønne organisasjoner og mennesker som jobber for dyrenes velferd. Målet er at vi sammen skal kan øke livskvaliteten til dyr som trenger hjelp.