Välkommen till Ivösjöns Fiskevårdsförening

Ivösjön är med sin yta på 54 km² Skånes största insjö. Sjöns medeldjup är 10,5 meter och största djup är 50 meter. Den är belägen nordöstra Skåne mellan Bromölla och Kristianstad.

Fisket i sjön sköts av Ivösjöns Fiskevårdsförening.

Sjön har ett rikt bestånd av bl.a gädda, gös och abborre.
Inplantering av gös har gjorts under det senaste decenniet med ett mycket lyckat resultat.

 

Viktigt!!!!

 

Detta är styrelsens förslag på fredningsområde som kommer att behandlas på årsmötet.