Välkommen till Ivösjöns Fiskevårdsförening

Ivösjön är med sin yta på 54 km² Skånes största insjö. Sjöns medeldjup är 10,5 meter och största djup är 50 meter. Den är belägen nordöstra Skåne mellan Bromölla och Kristianstad.

Fisket i sjön sköts av Ivösjöns Fiskevårdsförening.

Sjön har ett rikt bestånd av bl.a gädda, gös och abborre.
Inplantering av gös har gjorts under det senaste decenniet med ett mycket lyckat resultat.