Automations-projekter

Elmatech's idegrundlag er at løse automationsopgaver, små og store., baseret på kosteffektiv kvalitet.

For os betyder det at vi finder de for opgven bedst egnede komponenter, og kombineret med erfaring og omhyggelig porjektering opnår vi de bedste resultater.

.

Test og idriftssættelse

Test og idriftssættelse er centrale elementer i enhver automatiseringsopgave. Vi griber det an på den måde, at vi før levering fra vores værksted gennemfører en simuleret test, som, i så høj grad som muligt,  ligner den aktuelle automationssituation.

Det betyder ofte, at den efterfølgende idriftssættelse førløbr hurtigere og lettere.

 

Indhent uforpligtende tilbud !

Styretavler

Styreavler til ethvert formål.

Her styretvler for energioptimeret styring af ladetørring af hø.

PLC-styringen udregner den optimale drift af ventilatorer og lufttørreaggregater i forhold til temperatur og luftfugtighed.

.

Findes også i en version for tørring af hø-rundballer

Temperaturovervågning

Temperaturovervågning af et større antal punkter i en maskinrum via infrarødt kamera. Kameraets måleværdier aflæses af en PLC, som styrer systemerne og f. eks stopper systemer ved overophedning, afgiver alarm, og / eller strter alternative systemer.

.

PLC med web-kontrol !

CIMON PLC kan leveres med web.-server, så styringen kan kontrolleres fr en web-side -uden særlig PC-software.

Således kan tilstande udlæses, handlinger foretages og værdier indstilles vi internet eller lokalnet.

Naturligvis under iagttagelse af stor sikkerhed, som kan indstilles i 10 niveauer.

Kombinationer af styring med PC, HMI, PLC, og dataopsamling !

Dokumentation

Dokumentation er en vigtig del af ethvert projekt, hvadenten det drjer sog om diagrammer og tegninger af den fysiske udformning eller PLC -HMI SCADA programmering.  Vi benytter elektronisk dokumentation i gængse formater, men også gerne i papirformat.

 

Processautomation

Procesautomation Vandværker - bryggerier - mm