Välkommen!

Produkten Ecoplug byter namn till Roundup Plug. Det är en ny kemikalie men doseringen och effekten är densamma.

 

Roundup plug är en effektiv metod att förhindra rotuppslag från lövträd.

  • Ger 100%-ig effekt på allt lövsly
  • Kan användas året runt
  • Tar död på alla oönskade lövträd
  • Minimerar kemikaliespridning
  • Slår ut hela rotsystemet på det behandlade trädet/stubben
  • Helt selektiv metod
    minskar kemikalieanvändningen upp till
    90% jämfört med tidigare använda metoder.

Nyheter

Snart kommer försäljningen att komma igång i Sverige igen.

Vanliga frågor

Fungerar ECOPLUG på fruktträd?

ECOPLUG fungerar på alla lövträd.
Trädslag som ej finns med på förpackningen rekommenderas att dosera 1,5 gång.

Kan jag inte ringbarka istället?

Oftast inte. Försök och erfarenhet visar att ringbarkning ej fungerar på rotskottsbildande träd så som på asp, poppel mfl.

Räcker det inte med att fräsa bort stubben?

Oftast inte. På rotskottsbildande träd så fortsätter rotsystemet att slå nya skott även då man har fräst bort själva stubben.
Stubbfräsning fungerar dock utmärkt på stubbskottsbildande träd som t.ex. björk och ek.

Hur får jag in Ecoplug i trädet?

Borr och hammare!
Ecoplug appliceras enklast med hjälp av en borrmaskin och en hammare.
Man borrar ett 30-32 mm djupt hål med ett 13 mm´s träborr.
Man stoppar i Ecoplug i hålet och slår till med hammaren.

 

Jag har inget 13mm borr?

13 mm borr finns i de flesta välsorterade järnaffärer.
Ett specialframtaget borr med borrstopp kan beställas från ECOPLUG SWEDEN AB.

Hur många Ecoplug skall jag använda per träd?

En tumregel är att man tar trädets diameter delat med 4.

Exempel:
Säg att ett träd är 28 cm i diameter 28/4 =7, till det trädet skall man sätta 7 Ecoplug jämnt fördelat.

Var skall jag sätta Ecoplugen?

Om man applicerar den från sidan av trädet/stubben sätter man dom jämnt fördelat på ca 7-10 cm avstånd runt trädet.
Finns det synliga rotben kan man gärna sätta en extra Ecoplug där.

Om man applicerar Ecoplug från ovansidan skall man sätta dem så nära barken som möjligt.
Det är där trädet är aktivt och det är där saftströmmarna går som aktiv substans skall transporteras med.
Även här skall Ecoplugen fördelas jämnt runt om stubben

När på säsongen kan jag använda Ecoplug?

En av finesserna med Ecoplug är att det går att använda året runt.
När trädet börjar växa på våren kommer effekten även om Ecoplug applicerades under vintern.

Hur kan Ecoplug ta död på hela rotsystemet?

Den aktiva substansen i Ecoplug har den egenskapen att den transporteras till trädets tillväxtpunkter.
Vid korrekt dosering kommer den att gå ut i trädets hela rotsystem ända ut i rotspetsarna och förhindra nytillväxt.

Ruttnar stubben snabbare när man har använt Ecoplug?

Ja, den ruttnar snabbare men man skall komma ihåg att Ecoplug är ingen revolution när det gäller nedbrytning.
Generellt sett kan man säga att nedbrytningstiden halveras.
Ecoplug används främst för att döda rotsystemet så att inga nya skott bildas.

Hur lång tid efter fällning kan jag använda Ecoplug?

På förpackningen står det att man ska applicera Ecoplug inom två dagar efter avverkning, det är en försiktighetsåtgärd för att man inte ska vänta för länge med att applicera Ecoplug. Stubben torkar uppifrån snittytan och neråt. Det är viktigt att Ecoplug appliceras i levande material.

Om man applicerar Ecoplug i en stubbe från ovansidan bör det ske inom 2 månader efter fällning.

Har det gått längre tid går det att applicera från sidan så nära marken som möjligt, kontrollera dock först med en yxa så att stubben är frisk på den nivån man har tänkt att applicera Ecoplug.

Hur lång tid tar det innan trädet dör?

Ca. 4-6 veckor. Under tillväxtsäsongen tar det ca 4-6 veckor för trädet att dö.
Om man applicerar Ecoplug under vintern tar det 4-6 veckor från det att tillväxten startar på våren.

Vad innehåller Ecoplug?

Ecoplug innehåller en granulerad Glyfosatprodukt, det är samma aktiv substans som finns i de välkända Roundup produkterna.

Får vem som helst använda Ecoplug?

Ja!, Ecoplug är registrerat av Kemikalieinspektionen i behörighetsklass 3,
detta innebär att "vem-som-helst" får använda produkten.

Är det giftigt för min hund/katt?

Nej, aktiv substansen i ECOPLUG har ingen påverkan på djur eller människor.
Vid korrekt applicering kan dessutom ingen komma i kontakt med substansen.

Jag har barn i trädgården kan jag använda Ecoplug?

Ja, innan Ecoplug slås in i hålet är det aktiva medlet inneslutet i en hylsa.
Efter applicering "biter" hylsan sig fast i trädet så det är näst intill omöjligt att få ut den och medlet är på så sätt aldrig tillgängligt för barn eller djur.

Ecoplug som är så effektivt måste väl vara giftigt?

Nej, inte för människor eller djur.
Den aktiva substansen i Ecoplug är glyfosat som är giftig för gröna växter den påverkar en aminosyrabildning som bara finns i gröna växter.
Den aminosyrabildningen finns inte hos människor och djur.
Den akuta giftigheten för glyfosat är flera gånger lägre än för dagligen använda saker så som koffein, aspirin etc.
Den akuta giftigheten är t.o.m. lägre än för vanligt koksalt.

Bryts Ecoplug ned?

Ja. Innehållet i Ecoplug bryts ned av jordens mikroorganismer till naturliga ämnen som koldioxid, vatten, nitrat och fosfat.

Kan Ecoplug komma ut i vatten om trädet står nära ett vattendrag?

Den aktiva substansen i Ecoplug frigörs inte förrän trädet dör och om rötterna står i vatten kommer det att brytas ned av mikroorganismer som finns i vattnet.
Nedbrytningen sker både i miljöer med och utan syretillgång.