Flanellografer og pedagogisk materiell til barnehager, skoler, PPT mm.

Utviklende og lærerikt for alle barn i førskolealder.

Disse gruppene vil ha spesielt god nytte av oppleggene:    
#  Barn med konsentrasjonsvansker
#  Barn med oppmerksomhetsproblemer 
#  Fremmedspråklige barn  
#  Barn med spesielle behov
#  Barn med språkvansker

 

FLANELLOGRAFER
Bruk av store, klare bilder på stor tavle gjør at mange barn kan følge fortellingen på avstand. Dette gjør at de klarer å konsentrere seg om det som foregår lenger
Her vises noen bilder fra Julegavetoget, samt natursett for flanellografer

 

BRIKKEMATERIELL
Passer fint til pedagogiske opplegg med ett eller få barn.
Våre brikker er store og tykke og har en matt, lite synlig laminering slik at de tåler normal bruk. Alt brikkemateriell leveres i eske.
Her vises mengdebegrep med ett barn.

Flere nyheter