Kv Mejseln 7 & 8, nybyggnad av flerbostadshus i Trosa

Byggmästarna har fått uppdraget av Conventor AB
att bygga 70 lägenheter i Trosa.

Projektet är en fortsättning på första etappen Mejseln 2,
men denna gången som bostadsrätter.

Projektet består av 9 st 3-våningsbyggnader med fristående förråd på gården.
Total byggnadsyta (BTA) ca 6083 m3.

Projektet ska starta under september månad och vara färdigställt
under maj - juni 2019.

 

Nyköpings Gymnasium, Gripenskolan

Byggmästarna har fått uppdraget av Nyköpings kommun att utföra en nybyggnation, renovering och ombyggnation vid Nyköpings Gymnasium, Gripenskolan.

Entreprenaden är indelad i tre huvuddelar och kommer att genomföras i samarbete med Nyvest Bygg AB.          
De tre huvuddelarna består av en ombyggnad av hus A (Den bef. aulabyggnaden), ca 6475 m2 som kommer att utföras av Nyvest Bygg.
Vidare sker rivning av del hus B (Den gamla teknikbyggnaden) och en nybyggnation av Hus X, ca 5665 m2, som utförs av Byggmästarna.
Efter att det nya hus X är färdigställt ska det göras en ombyggnation av hus C (expeditionsbyggnaden) även denna kommer att utföras av Nyvest Bygg.

Hus A (Nyvest) Påbörjas den 30 juni och skall vara färdigställd den 31 maj 2017.

Hus X (Byggmästarna) Påbörjas den 30 juni och skall vara färdigställd den 30 nov 2017.

Hus C (Nyvest) Påbörjas den 30 nov 2017 och skall vara färdigställd den 31 maj 2018. 

 

Audi showroom och verkstad

Byggmästarna har fått i uppdrag av Söderbergs Bil
att bygga en ny anläggning för Audi i Nyköping.

Tomten som ligger bredvid Ramirents depå på Idbäcksområdet och
har en yta av ca 10 000 m2, byggytan är ca 2 500 m2 och kommer att innehålla
utställningshallar för nya och begagnade bilar samt en verkstad.

Projektet har startat aug 2016 och skavara färdigställt under okt 2017.

 

Kontor och verkstad för Bil- och Traktorservice

Byggmästarna har fått i uppdrag av Sörmlandsporten att bygga
en ny anläggning för Bil & Traktor i Nyköping.

Anläggningen ska uppföras på fastigheten som ligger mellan 
"Konservkompaniet" och Värmeverket på Idbäcken.
Markytan är ca: 11 000 m2 och byggytan ca: 3 000 m2
och kommer att inehålla verkstadshall, kontor och personallokaler.

Projektet påbörjas under november 2016 coh ska vara färdigställt
under januari 2018.

 

Kv Mejseln 2 nybyggnad av hyreshus i Trosa

Byggmästarna har fått uppdraget av Conventor AB att bygga
43 st hyreslägenheter i Trosa.

Husen utföres som 2 st mindre "stadsvillor" och 3 st loftgångshus,
alla med tre våningar, kallförråd byggs på gården.                                                   
Total byggnadsyta ca: 3500 m2 projektet skall påbörjas omgående och vara färdigställt maj -2017.