Kolonne på 1,5 km samlet på Svinevoll før innkjøring til Revetal. Dette var en markering i NLF`S regi MOT ULOVLIG KABOTASJE OG SOSIAL DUMPING