Vi auksjonerer bort motorsykkel! (Shadow)

Til inntekt for saken vår auksjonerer vi bort en Shadow MC, som vi har fått donert! 

Auksjonen vil foregå under byLørdag på Torgallmenningen. Eksakt tidspunkt for auksjonen vil bli annonsert så snart programmet for byLørdag er spikret.

Ytterligere informasjon vil komme her eller på Facebook.

Meld deg på arragnementert ved å klikke her

PRESENTASJONER FRA VÅRT SEMINAR

Seminar

Vi har nå publisert alle presentasjonene som ble avhold på vårt seminar. 

KLIKK HER FOR Å GÅ TIL PRESENTASJONENE

ÅRSMØTE 2017

Innkalling til årsmøte for 2017 er sendt ut.

SAKSLISTEN er nå klar, og du kan finne denne ved å klikke på linken nedenfor.

 

KLIKK HER FOR Å GÅ TIL INNKALLINGEN (Og Saksliste)

DELTA PÅ SEMINAR?!

Klikk på bildet for å melde deg på!

Da har vi åpnet for påmelding på seminaret om "Brannkreft og preventive tiltak"!
Det er lagt opp til at dette seminaret skal bidra til økt kunnskap om hvilke preventive tiltak som fungerer, forskning gjort på ulike øvelsesfasiliteter, hvilket regelverk som gjelder innen arbeidsmiljøloven og hva som er gjort i ulike brannvesen med ulike forutsetninger (heltid- deltid).

Vi har også med forskere som skal informere om studier som settes i gang i Norge og erfaringer Arbeidstilsynet har gjort ifm tilsyn i norske brannvesen.

Det blir lagt opp til paneldebatt begge dagene hvor man får anledning til å stille spørsmål. Mer informasjon finner du på
www.deltager.no/brannkreft

KLIKK HER FOR Å SE INVITASJONEN

Informasjon om oss

Donasjon

Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt.

Kreftfremkallende kjemikalier i brannrøyken er ikke til å unngå. Vi kan ikke elliminere risikoen, men vi kan redusere den.

Vi løper inn, for å redde liv og verdier, der andre løper ut. Dette er jobben vår. Dersom en brannmann eller kvinne utvikler kreft som følge av yrket, står vedkommende med dagens lovgivning ovenfor en umulig bevisbyrde for å kunne bevise at det er arbeidet som er årsaken

Brannmenn mot kreft har som formål å jobbe frem risikoreduserende- og forebyggende tiltak i forhold til kreftsykdommer. Dette sammen med risikoreduserende tiltak for andre sykdommer brannfolk er utsatt for å utvikle gjennom sitt yrke. Videre arbeider vi med at dem som blir rammet av de aktuelle sykdommer blir ivaretatt på en riktig måte.

Bli medlem og støtt et viktig arbeid!

Eksponering

Brannmenn blir i sin yrkeskarriere gjentatte ganger eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos. Vi ferdes i miljøer der mange kreftfremkallende stoffer fins i langt høyere konsentrasjoner enn akseptabelt. Kjemikaliene kommer inn i kroppen via luftveiene, øyner, svelg og gjennom huden.

Eksempler på kjemikalier som en brannkonstabel blir utsatt for: Over 90% av brannene inneholder f.eks. Benzen ( Treitman et al. Am Ind Hygiene Assoc J.1980).

  • AsbestBenzen
  • Formaldehyd
  • Sot
  • Dieseleksos
  • Akrylnitril –butadien- Styren (ABS)
  • Polysykliske aromatiske hydrokarboner
  • Dioksiner
  • Bly
  • Arsen
  • Akrylamid

Brannfolk er generelt flinke til å bruke åndedrettsvern på brannstedet og har et godt fokus på å beskytte luftveiene sine. Utfordringen er større når tar vi av oss røykdykkerutstyret. Er vi flinke nok til å beskyttes oss på etterslokking, når brenselet fremdeles avgasser uforbrente kjemikalier? Hva gjør vi med forurensede klær etter en brann?

Brannbekledningen vi bruker har ingen barriære for å holde kreft- fremkallende kjemikalier borte fra huden. Det er i dag heller ingen standarder som regulerer dette. Brannbekledningen må puste for å slippe ut kroppsvarmen. Da kommer røyken og kjemikaliene inn på huden hvor den absorberes i kroppen. Disse kjemikaliene blir også værende i bekledningen etter brannen.