Arealplanlegging

Prosjektering - veier, utearealer, landskapsutforming

Nyheter

 • Driftskonsesjon Dalemskjølen masseuttak

  Driftskonsesjon Dalemskjølen masseuttak

  Aae Transport og grunneier Torbjørn Olsen først ut i Hemne med driftskonsesjon for masseuttak etter Mineralloven!

  Driftskonsesjonen gir tillatelse til uttak av inntil 300.000 m3 fast fjell. Arbeidet starter i sommer, og vil bidra til redusert transport og økt selvforsyning av grus og pukk i Hemne.

  Se driftsplan

  12.07.2017 08.53
 • Reguleringsplanarbeid Kynnsvikbugen

  Reguleringsplanarbeid Kynnsvikbugen

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 68, bnr. 4, 5, 11 og 24 i Hemne. Hensikten er å legge til rette for videre drift og utvikling av eksisterende anlegg tilhørende AquaGen AS, samt etablering av småbåthavn lenger inn i Kynnsvikbugen.

  Planprogram for reguleringsplanarbeidet legges samtidig ut til offentlig ettersyn, i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

  Merknader til planprogrammet og planarbeidet kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugen, 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf. 71403540 innen 05.05.2017. Se planprogram

  08.03.2017 15.53
 • Reguleringsplan Hamnaholmen vedtatt

  Reguleringsplan Hamnaholmen vedtatt

  Reguleringsplan for Hamnaholmen ble vedtatt av Snillfjord kommunestyre den 15. februar 2017.

  Se reguleringsplan    

  Se reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse

  Se oversiktskart

  16.02.2017 12.21
 • Reguleringsplanarbeid Dalemskjølen Masseuttak

  Reguleringsplanarbeid Dalemskjølen Masseuttak

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 64, bnr. 1 i Hemne. Hensikten er å legge til rette for åpning og drift av nytt masseuttak. Planprogram legges samtidig ut til offentlig ettersyn, i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Merknader kan rettes til Areal & Plan as, Tennhaugen 6699 Kjørsvikbugen, post@arealogplan.no, tlf 71403540, innen 8. februar 2017. Se planprogram

   

  22.12.2016 12.36
 • Reguleringsplanarbeid Ringholmen i Aure

  Reguleringsplanarbeid Ringholmen i Aure

  Vi planlegger fritidsboliger og turistanlegg på Ringholmen utenfor Tustna i Aure. Planarbeidet ble startet opp av andre i 2011, og fullføres nå av oss på oppdrag fra utbygger. Spørsmål og merknader kan rettes til oss fortløpende, inntil planen fremmes for behandling i Aure kommune. Varsel om oversending til Aure kommune vil bli lagt ut som nyhet her.

  02.09.2016 13.31
 • Reguleringsplan Kalkberget vedtatt

  Reguleringsplan Kalkberget vedtatt

  Detaljreguleringsplan for Kalkberget i Rindal ble vedtatt av Rindal kommunestyre 22. juni 2016.

  Se reguleringskart    Se reguleringsbesstemmelser og planbeskrivelse

  Se oversiktskart (16 MB) 

  15.07.2016 13.35
 • Reguleringsplanarbeid Hamnaholmen - Hemnskjela i Snillfjord

  Reguleringsplanarbeid Hamnaholmen - Hemnskjela i Snillfjord

  Reguleringsplanarbeid er startet på gnr. 4, bnr. 16, 33, 42, 113 og 160 i Snillfjord. Hensikten er å legge tilrette for småbåtanlegg, utvidelse av to hyttetomter og etablering av to nye hyttetomter. Merknader og spørsmål kan rettes til Areal & Plan as innen 30. august 2016.

  Se varslingsbrev  Se planområde  Se oversiktskart (12 MB) 

  11.07.2016 12.30
 • Reguleringsplanarbeid Kalkberget v/ Gåsvatn i Rindal

  Reguleringsplanarbeid Kalkberget v/ Gåsvatn i Rindal

  Gjeldende reguleringsplan for Kalkberget ved Gåsvatn i Rindal er under omregulering. Hensikten er å legge til rette for utvidelse av kalksteinsbruddet.

  Merknader til planarbeidet kan rettes til Areal & Plan as innen 31. januar 2016.

  Se varslingsbrev  Se planområde  Se oversiktskart (16 MB)

  09.12.2015 14.16
 • Nye nettsider

  Nye nettsider

  Som observante lesere har oppdaget er nettsidene våre nye og noe enklere enn før. Bl. a. er lista over vedtatte reguleringsplaner tatt ut. 

  Les mer…
  31.10.2015 16.23
 • Sjefen bygger naust

  Sjefen bygger naust

  ... og de(n) ansatte må være med!

  Våre åpningstider vil derfor være noe uforutsigbare i månedsskiftet oktober/november. Vi beklager ulempende dette måtte medføre for våre kunder og samarbeidspartnere. Men det er bare å ta kontakt på telefon eller epost, og vi vil svare så snart vi kan.

  15.10.2015 08.40
 • Byggsøk ute av drift

  Byggsøk, Direktoratet for byggkvalitet sitt verktøy for utarbeiding av søknader etter Plan- og bygningsloven, er ute av drift. Areal & Plan as bruker Byggsøk for utarbeiding av søknader for våre kunder. Pga. problemene vil pågående byggesøknader bli forsinket til minimum midten av neste uke (uke 39).

  15.09.2015 08.39
 • Vi har flyttet

  Vi har flyttet

  Vi har flyttet til nye lokaler på Tennhaugen i Aure.

  Se kart

  Sammen med lokale entreprenører og mekaniske bedrifter har vi overtatt "ORO House" fra Gac Shipping. Her er det god plass til flere, både i kontoravdelingen og verkstedet. Interesserte leietakere kan ta kontakt direkte med Areal & Plan as.

  09.08.2015 08.46